دعوت سفارت ایران از شرکت‌های ایرانی برای حضور در کنیا