سازه متعارف و کاربردی اسپیس بنر از پر استفاده ترین سازه های نمایشگاهی است که مانند قاب عکسی بزرگ نقش و طرح را در فاصله ای نزدیک پیش چشم مخاطب می نهد. فرم فلزی اسپیس بنر حواس مخاطب را به مرکز قاب که طرح در آن روی بنر نقش بسته هدایت می کند و سوار شدن اسپیس بنرها روی کف زمین نزدیکی هر چه بیشتر مخاطب و طرح را امکانپذیر می سازد.

از مهمترین ویژگی اسپیس بنرها قابلیت تعدد و تکرار آن به مقدار موثر و پیش بینی شده در فضای تحت پوشش نمایشگاهی و همچنین قابلیت افزایش حجم و اندازه آنها می باشد که می توان با اسپیس بنر سازه هایی غول پیکر و در اندازه هایی حیرت انگیز نصب نمود که هر بیننده ای را مسحور عظمت و ابهت طرح می نماید و جایگاهی رفیع را برای شرکت کارفرما در ذهن مخاطب متصور می نماید.

فصلنامه الماس ضمن تعامل با نمایشگاه بین المللی تهران، بعنوان مجری انحصاری تبلیغات محیطی در حوزه صنعت کاشی و سرامیک معرفی شده که موجب ارائه خدمات نوین تبلیغاتی در نمایشگاه تهران می باشد.